Add your custom tagline here.

Aktualności

24.10.2019 r. – opublikowane zostały kolejne artykuły – tym razem publikujemy Państwu zagadnienia dotyczące „Zachowku” oraz „Powództwa przeciwegzekucyjnego”.

15.10.2019 r. – w zakładce poświęconej artykułom, tym razem zamieszczamy artykuły dotyczące ustalenia oraz zaprzeczenia ojcostwa.

30.09.2019 r. – publikujemy kolejne artykuły, tym razem dotyczące zagadnień dotyczących „Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego” oraz „Odwołania od decyzji administracyjnej”

11.09.2019 r. – prezentujemy artykuł „Wady oświadczenia woli” – tzn. kiedy niekoniecznie nasze oświadczenia wywierają skutki prawne.

03.09.2019 r. – Kiedy możemy przestać się martwić zobowiązaniami albo jak się chronić przed ich wygaśnięciem, gdy nam przysługują? Artykuł „Przedawnienie roszczeń”

29.08.2019 r. – tym razem materia budowlane – „Jakie budowle mogą zostać wzniesione na naszej własnej nieruchomości”.

15.08.2019 r. – tym razem na stronie zaprezentowany został artykuł prezentujący zagadnienie „Odwołania darowizny”

20.07.2019 r. – na stronie pojawił się kolejny biuletyn autorstwa prawników Stowarzyszenia – tym razem poświęcony tematyce Mediacji oraz innym pozasądowym sposobom rozwiązywania sporów.

09.07.2019 r. – uprzejmie informujemy że w okresie 10-11.08.2019 r. mogą zaistnieć problemy z dostępem do strony www – spowodowane to będzie zmianą przestrzeni serwerowej na bardziej wydajną, posiadającą poprawione zabezpieczenia związane z nieautoryzowanym dostępem do strony.

01.07.2019 r. – opublikowane zostały kolejne artykuły – tym razem publikujemy Państwu zagadnienia dotyczące „Dziedziczenia ustawowego” oraz „Rozwodu bez orzekania o winie”.

01.06.2019 r. – w ramach realizowanego zadania publicznego, związanego z rozwijaniem świadomości prawnej mieszkańców Powiatu, publikujemy artykuły dotyczące pojęć prawnych „Zadatek i zaliczka” oraz „Sprzedaż konsumencka”.

01.05.2019 r – na stronie zostały opublikowane kolejne artykuły 2 związane z najczęściej poruszanymi zagadnieniami prawnymi. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią, poprzez odwiedzenie zakładki „Biuletyny i artykuły”.

15.04.2019 rozpoczęło się uruchamianie Platformy Teleinformatycznej, za pomocą której będzie możliwość rozmowy online z prawnikiem na temat zgłoszonych przez Państwa zapytań prawnych jak też innych aspektów działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jednocześnie, w przypadku błędów w działaniu (wciąż trwają prace optymalizujące działanie skryptu) uprzejmie prosimy o informację poprzez zakładkę „Kontakt”.

01.04.2019 – w zakładce wzory pism zostały opublikowane hiperłącza do zalecanych wzorów i formularzy pism publikowanych przez Sąd Rejonowy w Giżycku, celem upowszechnienia dostępu do modelowych wystąpień w celu załatwiania spraw na obszarze właściwości tegoż Sądu.

15.03.2019 – W zakładce Biuletyny  i artykuły zostały opublikowane pierwsze 4 artykuły dotyczące istotnym problemów zgłaszanych przez Państwa w toku udzielania porad:

Zapraszamy do lektury!

15.02.2019 – w związku ze stopniową intensyfikacją działań towarzyszących pracy nieodpłatnego punktu pomocy prawnej na terenie powiatu giżyckiego, uprzejmie informujemy że

07.02.2019 – w Gazecie Giżyckiej został opublikowany harmonogram prac mobilnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, który to wraz za Gazetą Giżycką prezentujemy w zakładce Harmonogram:

1.02.2019 r. – Od wskazanego dnia Stowarzyszenie Inicjatywa na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli, w związku z podpisaną umową z Powiatem Giżyckim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r.

Zadanie publiczne dotyczy m. in. poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Realizowane przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Stowarzyszeniu przez Powiat Giżycki i obejmuje również wsparcie ze strony organizacyjnej zapewnionej przez Powiat Giżycki.


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i harmonogram


Adres punktu Dni i godziny otwarcia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
ul. Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki)
11-500 Giżycko
Poniedziałek: 8:00 – 12:00
Wtorek: 8:00 – 12:00
Środa: 11:30 – 15:30
Czwartek: 8:00 – 12:00
Piątek: 8:00 – 12:00
Ośrodek Kultury w Miłkach
ul. Szkolna 1B
11-513 Miłki
Poniedziałek: 10:00 – 14:00
Urząd Miasta i Gminy w Rynie
ul. Ratuszowa 2
11-520 Ryn
Wtorek: 9:30 – 13:30
Piątek: 9:30 – 13:30
Urząd Gminy w Kruklawkach
ul. 22 Lipca 10
11-612 Kruklanki
Środa 9:00 – 13:00
Urząd Gminy w Wydminach
plac Rynek 1/1
11-510 Wydminy
Czwartek: 8:00 – 12:00

Biuletyny i artykuły


ARTYKUŁY
BIULETYNY

Wzory pism


WZORY PISM

 

 

 

Kontakt